Uafhængighedserklæringen – og hvordan den på godt og ondt har formet USA

Hel basalt blev uafhængighedserklæringen til, for at gøre sig uafhængig af Storbritannien. Før 1976, bestod USA af 13 britiske kolonier. Uden uafhængighedserklæringen, var USA i blevet til det land som det er i dag. Uafhængighedserklæringen er dermed en af de vigtigste begivenheder i USA’s historie.

Op til underskrivningen af Uafhængighedserklæringen havde der været væbnet konflikt mellem det britiske parlament og kolonisterne.

The Founding Fathers

Æren for hele tilblivelsen af uafhængighedserklæringen, er USA tilskrevet en række prominente herrer. Der er en smule uenighed om hvem der helt nøjagtig var til stede, men gruppen bliver populært kaldt ”The Founding Fathers”. Af navne der går igen kan nævnes. George Washington, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, John Adams, Samuel Adams, Thomas Jefferson, James Madison og John Jay.
Selvom der var mange flere til stede, vurderes det at det er de mænd, herunder præsidenter, læger og andre højtuddannede.

Det basale i erklæringen

Hele uafhængighedserklæringen har dannet fundament for hvordan USA hænger sammen i dag. Den ligger også kraftigt op til demokrati. Af de mest basale ting kan oversat til dansk nævnes:

  • At mennesker er skabt lige;
  • Man har fået umistelige rettigheder af ens skaber som f.eks. liv, frihed og stræben efter lykke.
  • Regeringer er oprettet af mennesker for at sikre disse rettigheder, da det udleder deres berettigede magt af de regeredes samtykke.
  • Når en regeringsform bliver ødelæggende for ovenstående, har folket ret til at ændre eller afskaffe den og indsætte en ny regering. Det fastlægger regeringens principper og grundlag på den mest optimale måde, for at sikre folkets sikkerhed og lykke.

Der findes mange flere punkter i uafhængighedserklæringen, men man kan sagtens udlede masser af demokratiske grundpunkter i ovenstående.

Hvorfor uafhængighedserklæringen kan tolkes på to måder

Der er en tvetydighed i uafhængighedserklæringen, der gør at den kan opfattes på to afgørende måder. De to måder danner stort grundlag for den største forskel mellem liberal og demokratisk tankegang i USA i dag. Mange tolker uafhængighedserklæringen forskelligt, og fordi amerikanerne tillægger så megen betydning til dette ældgamle dokument, er det svært at ændre holdning når først man har taget stilling til det ene eller det andet.

Ikke så rosenrød fra start af

Selvom erklæringen postulerer at alle mennesker født lige, var det ikke ligefrem tilfældet i årene efter uafhængighedserklæringen så dagens lys. I starten var det ikke overraskende kun rige hvide mænd der var ”født lige”. Det er som bekendt ikke sådan det er længere, men selv i dag er vi ikke i mål endnu hvad angår lige rettigheder. Kulminationerne der affødte Black Lives Matter bevægelsen er måske det bedste eksempel på, at USA absolut ikke er der hvor de burde være i forhold til ligestilling blandt kvinder og mænd i alle slags hudfarver. Med Donald Trump som præsident, føler mange amerikanere, herunder sorte og andre racer der ikke er hvide, at USA nærmest er trådt flere skridt tilbage.